Streszczenie: Przedwiośnie
Streszczenie: Przedwiośnie

Utwór „Przedwiośnie” (1925) jest jedną z wyrażających bolesne rozczarowanie świeżo odzyskaną niepodległością powieści rozrachunkowych, jakich wiele ukazało się na początku lat dwudziestych.

Do tej grupy utworów należą między innymi „Generał Barcz” (1923) i „Czarne skrzydła” (1925-26) Józefa Kadena Bandrowskiego, „Romans Teresy Hennert” (1923) Zofii Nałkowskiej, „Pokolenie Marka Świdy” (1925) Andrzeja Struga.

Wszystkie one wyrastały z zaniepokojenia autorów coraz bardziej komplikującą się sytuacją odrodzonego państwa. Wprawdzie Polska zawarła już traktaty pokojowe, zdołała więc ustalić granice państwa i ustabilizować swoją pozycję międzynarodową. Wprawdzie rozpoczęła trud scalenia „trzech nierównych połówek” w jedno państwo i ujednolicania norm prawnych. Borykała się jednak z wieloma trudnościami wewnętrznymi, zwłaszcza natury politycznej, o czym właśnie jest „Przedwiośnie”.

Społeczeństwo po stu latach niewoli dopiero uczyło się funkcjonować w warunkach ustroju wzorowanego na zachodnich demokracjach parlamentarnych.

Niepokój o rozwój wydarzeń w kraju podzielał oczywiście także S. Żeromski, który w odrodzonej Polsce prowadził różnorodną działalność publiczną:

  • jeździł ze spotkaniami autorskimi po okręgach plebiscytowych na Warmii i Mazurach,
  • w czasie wojny z bolszewikami był korespondentem wojennym (napisał wtedy słynny reportaż „Na probostwie w Wyszkowie”),
  • organizował krajowy oddział Pen-Club.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Przepióreczka
Streszczenie: Powrót Posła