Empiryzm – prądy, kierunki, filozofia
Empiryzm – prądy, kierunki, filozofia

Empiryzm, pogląd filozoficzny uznający doświadczenie zmysłowe za jedyne źródło poznania świata. “Empiria” znaczy “doświadczenie”.

Prekursorem tego nurtu był angielski filozof Francis Bacon (1561-1626). Kładł on nacisk na rolę doświadczenia w procesie poznawania świata, odrzucając to wszystko, czego nie da się potwierdzić praktycznie.

Epikureizm - prądy, kierunki, filozofia
Ekspresjonizm - prądy, kierunki, filozofia