Młodzi – prądy, kierunki, filozofia
Młodzi – prądy, kierunki, filozofia

Młodzi to ugrupowanie literacko-społeczno-kulturalne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w, którego celem było propagowanie nowych trendów w polskiej mentalności. “Młodzi” to pozytywiści, którzy odważyli się sprzeciwić “starym” – epigonom romantyzmu.

Nadrzędnymi hasłami ruchu “młodych” były:

  • praca organiczna
  • praca u podstaw
  • utylitaryzm
  • scjentyzm

Liderzy tego ugrupowania, tj. Aleksander Świętochowski i Piotr Chmielowski (autor artykułu programowego “Utylitaryzm w literaturze”), głosili potrzebę skierowania wszystkich wysiłków twórczych dla dobra społecznego – nauczania, uświadamiania, podawania właściwych wzorców.

“Młodzi” zrewolucjonizowali też pojęcie sztuki, a zwłaszcza literatury, jako dziedziny przydatnej społecznie, przekazującej w przystępny sposób idee pozytywistyczne.

Monizm przyrodniczy - prądy, kierunki, filozofia
Mesjanizm - prądy, kierunki, filozofia