Streszczenie: Skarga umierającego
Streszczenie: Skarga umierającego

Skarga umierającego” (powstała wkrótce po 1424 roku) jest związana z problematyką śmierci, a więc znajduje się w kręgu literatury kościelnej.

Utwór ten jako pierwszy w literaturze polskiej, ma gatunkowe cechy testamentu poetyckiego. Liryczne wyznanie umierającego, dające świadectwo znikomości dóbr doczesnych, skierowane jest do tych, którzy pozostają – do żywych.

Ważne wydaje się również egzystencjalne tło utworu: poczucie samotności człowieka, dramatyzm życia ludzkiego, nieuchronność śmierci.

Zobacz również inne streszczenia lektur szkolnych na naszych stronach!

Streszczenie: Skąpiec
Streszczenie: Satyry