Ucząc się do matury, kończąc studia zastanawiamy się nad wyborem życiowej drogi. Każdego choć raz ogarnęły wątpliwości co do trafności swoich decyzji. Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy są zawody w których wciąż bardzo trudno jest znaleźć zatrudnienie, a czasami wprost nie wyobrażamy sobie pracy pod czyjeś dyktando. Wtedy jedynym wyjściem jest założenie własnej działalności gospodarczej.

Jednak, zanim wypłyniemy na głębokie wody i poczujemy się prawdziwym bussinessmanem musimy głęboko zastanowić się nad rodzajem planowanej działalności.

KROK I – Określenie dziedziny działalności

Zastanów się co lubisz i umiesz robić. Najlepiej realizować się w tym, w czym mamy już doświadczenie. Może być to związane z kierunkiem odbytych studiów, szkoleń, tym co robiłeś wcześniej (np. pracując dorywczo) lub po prostu z twoim hobby.

Rozważ, czy twoja wiedza jest wystarczająca, może bowiem warto odbyć dodatkowe szkolenie, kurs czy tez sięgnąć po fachową literaturę.

Rozejrzyj się też po okolicy sprawdzając kim są potencjalni konkurenci i czy w ogóle istnieją. Czy będzie zapotrzebowanie na oferowane przez ciebie towary, usługi? Na tej podstawie zrób biznesplan, czyli oszacuj stałe wydatki, jakie poniesiesz prowadząc firmę. To ich suma plus hipotetyczny zysk pozwolą ci określić minimalne wpływy, przy których twoja firma ma szansę utrzymać się na rynku. Jeśli bilans wyjdzie dodatni – przejdź do drugiego kroku.

KROK II – Złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Udaj się do urzędu gminy (lub miasta) w celu złożenia wniosku o wpisanie naszej przyszłej działalności do ewidencji.

Składając taki wniosek warto zastanowić się nad wpisaniem większej liczby rodzajów działalności (max. trzech). Dodanie następnej lub każda zmiana wiąże się bowiem z koniecznością wypełniania nowych druków i z dodatkowymi opłatami (100 zł).

We wniosku wpisujesz:

 • swoje dane personalne i adres
 • nazwę firmy
 • miejsce prowadzenia działalności i adres,
 • określenie przedmiotu wykonywanej działalności
 • datę od którego zamierzasz pracować na własny rachunek i własne ryzyko.

KROK III – REGON

Każda firma musi posiadać numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarczych, czyli REGON. Numer ten umieścimy na drukach firmowych, na pieczątce, na drukach opłacenia składek pobieranych przez ZUS, zażąda go również bank, w którym otwierać będziemy firmowy rachunek.

Nadanie numeru REGON jest bezpłatne, otrzymasz go w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

KROK IV – Pieczątka firmowa

Do wyrobienia pieczątki musisz mieć ze sobą:

 • Numer REGON
 • Numer NIP

Pieczątka ta będzie potrzebna przy załatwianiu wielu formalności, wystawianiu faktur itp.

KROK V – Wizyta w banku

Przy wyborze banku musimy wziąć pod uwagę wysokość oprocentowania, opłaty za prowadzenie rachunku itp. koszty.

Do banku udajemy się z:

 • dowodem osobistym,
 • zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • REGON-em I NIP-em, jeśli już w tym momencie go mamy.

O założeniu konta powiadamiasz urząd skarbowy.

KROK VI – Urząd Skarbowy

Wizyta w Urzędzie Skarbowym jest niezbędna do wyboru sposobu opodatkowania. Możesz zdecydować się na kartę podatkową (nie wymaga prowadzenia ewidencji podatkowej), ryczałt (nie masz możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów, ale możesz odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne) oraz księgę przychodów i rozchodów (wybierasz sposób opodatkowania – według stawek 19, 30 i 40 proc. lub według stawki liniowej 19 proc.)

Ponadto w urzędzie wyrabiamy sobie(jeśli go dotychczas nie mieliśmy) NIP czyli numer identyfikacji podatkowej, ewentualnie składamy tylko druk aktualizujący.

KROK VII – ZUS

Do ZUS musimy się zgłosić najpóźniej 7 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypełnia się dokumenty zgłoszeniowe i deklarację ZUS DRA.

W ZUS-ie musisz mieć ze sobą:

 • dowód osobisty,
 • kopię decyzji Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP-u
 • numer REGON,
 • numer wpisu do ewidencji ludności
 • numer rachunku bankowego firmy

Wysokość składki zależy od deklarowanej kwoty dochodu. Nie może być ona niższa, niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Jednak, jeśli jest to twoja pierwsza firma lub przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności – masz prawo do niższej składki ubezpieczenia.

KROK VIII – Do dzieła

Pozostaje mi tylko życzyć wysokich obrotów, ekspansji i zadowolenia z życiowych wyborów!

Przygotowała
Justyna Gul

Sekrety mowy ciała
Pułapki autoprezentacji