Kryminologia jest to dziedzina nauki o przestępstwie. Jednym z głównych zadań kryminologii jest poznanie przyczyn przestępstwa, przestępczości oraz przestępcy.

Kierunek kryminologii stał się coraz bardziej powszechny przez uniwersytety i uczelnie niepubliczne. Absolwent tego kierunku ma dużo możliwości w kwestii wyboru ścieżki zawodowej. Dzięki szerokiemu wachlarzowi specjalności czy modułów oferowanych przez uczelnie, kandydat może zdobyć kompetencje w wybranym zakresie kryminologii. W toku studiów studenci zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu przestępczości. Podjęcie pracy po kierunku kryminologii możliwa jest przykładowo w policji, służbach celnych, służbach specjalnych oraz w innych instytucjach zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym. Również instytucje pomocy społecznej, firmy ochroniarskie czy też detektywistyczne wymagają umiejętności i wiedzy zdobytej po kierunku kryminologii łódź.

Czym zajmuje się kryminolog?

Pracy kryminologa w zakresie miejsca i zakresu nie jest łatwo jednoznacznie określić. Może być to praca bardziej aktywna, jak i spokojniejsza w formie badań naukowych. Z pewnością można powiedzieć, iż kryminologia to praca typowo intelektualna. Wymagana jest znajomość regulacji prawnych, głównie z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń.

Kryminolog przede wszystkim zajmuje się poznaniem, zinterpretowaniem oraz zdiagnozowaniem czynów zabronionych przez prawo. Poprzez badania empiryczne nad osobowością przestępców oraz ich ofiar sporządza ekspertyzy kryminologiczne i analizy na potrzeby organizacji społeczno-wychowawczych oraz instytucji takich jak sądy, policja, zakłady resocjalizacyjne czy karne.

Do innych z głównych zadań kryminologa należy zaliczyć analizowanie przyczyny różnych rodzajów przestępstw, osobowości ich sprawców, jak również określenie rozmiarów danej przestępczości i ustalenie jej dynamiki. Poprzez badanie przyczyn przestępczości opracowywane są programy przeciwdziałania patologiom społecznym. Wyniki badań kryminologicznych służą między innymi do planowania środków zapobiegania przestępczości. Kryminolog posiada także wiedzę, aby zajmować się negocjacjami i mediacjami. Tak więc jak widać, do tego konieczne sa kwalifikacje, dlatego tak ważne jest aby skończyć kryminologia studia.

Sporządzanie statystyk po pracy kryminologa

Dzięki pracy badawczej kryminologa, sporządzane są statystyki dotyczące przestępczości i zachowań patologicznych.  Analizy te wykorzystywane są przez prokuratury i sądy, policję oraz inne instytucje, które badają owe zjawiska.

Praca kryminologa zdecydowanie przeznaczona jest dla osób, które są zainteresowane psychologią człowieka. Korzystając z licznych opracowań i doniesień naukowych, kryminolog musi wchodzić w obszary, w których dominuje socjologia i psychologia. Wiedza uzyskana na kierunku kryminologi w wsbinoz jest istotna przy określaniu i ujawnieniu wpływu zaburzeń psychicznych na popełnienie przestępstwa.

Również przedstawiciele tej profesji zatrudnieni w organach ścigania w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych współpracują przy ustalaniu sprawców oraz tworzą ich portrety psychologiczne.

Nauka języka angielskiego online – jak to wygląda w praktyce?
Jaki kurs języka angielskiego wybrać dla dziecka?