Matura ustna z polskiego to przygotowanie prezentacji na opracowany wcześniej temat.
Przypominam, że członkowie komisji oraz zdający, mają przed sobą szczegółowy plan wypowiedzi wraz ze spisem literatury podmiotu i przedmiotu.

Ale co jeszcze można zrobić ?

W tym tekście przeczytasz:

Oto moje rady

1. Dobrze przyjrzyj się pozycjom z listy literatury podmiotu i sprawdź do jakiego rodzaju literackiego należą ( liryka, epika, dramat) i jakie to gatunki literackie, np. liryk, dramat romantyczny, pieśń, poemat itd. Naucz się cech gatunkowych z pomocą Słownika terminów literackich.

2. Naucz się wszystkiego o cechach charakterystycznych epok literackich, z jakich pochodzą wybrane utwory: hasła, idee, preferowane gatunki, kierunki filozoficzne.

3. Pomyśl, jak można stworzyć tło dla prezentacji a więc jakie pomoce wizualne można zastosować i tak np:
– jeżeli w prezentacji masz film to postaraj się o plakaty, fotosy czy slajdy,
– jeżeli tematem jest wieś to postaw gliniany wazon z kwiatami, drewnianą misę z owocami albo zawieś zdjęcia pejzaży wiejskich, ubierz się odpowiednio, możesz nawet w ręce trzymać jakieś narzędzie
– jeżeli w temacie jest mowa o sztuce i omawiasz obrazy, to reprodukcje muszą się znaleźć także w prezentacji,
– przy omawianiu języka reklam nie może zabraknąć plakatów reklamowych i ulotek
– jeżeli mówisz o muzyce w utworach, to musisz przygotować i odtworzyć fragmenty utworów muzycznych.

Panuje tu zasada, że im oryginalniej i bardziej pomysłowo, tym lepiej. W jednej ze szkół uczennica mówiąca o wsi w literaturze przyszła przebrana w piękny ludowy strój. Otrzymała najwyższą punktację. A już super pomysłem był maturzysta, który miał temat o powstaniu styczniowym. Poszedł bowiem do teatru i wypożyczył mundur powstańca. Zdawał przebrany w tym mundurze a komisja była zachwycona.

Rada co do pomocy

1. Reprodukcje, fotosy i plakaty powinny być dobrze widoczne dla komisji i nie odbijać światła, bo inaczej niczego nie będzie widać. Najlepiej przypiąć je do sztalug albo tablicy. Nie mogą być mniejsze niż format A3.
2. Muzyka może stanowić tło, nawet w czasie całej prezentacji, ale nie zagłuszać wypowiedzi. Proszę też wcześniej przetestować sprzęt muzyczny, żeby nie było przykrych niespodzianek.
3. Dobrze będzie zadbać o oprawę plastyczną: wazon, kwiaty, jakiś miły element, książki na stole w ładnych okładkach na stole przykrytym aksamitem.

Wypowiedź

Jeżeli masz tremę, to posadź przed sobą cała rodzinę i znajomych i przed nimi powiedz tak, jakbyś mówił na maturze. To nic, że ich to nie interesuje, chodzi o to, że to ty masz zrobić sobie próbę. Potem na maturze pójdzie Ci lepiej.

W czasie egzaminu nie spiesz się, mów wyraźnie i zdecydowanie. Komisja ma wiedzieć, że jesteś dobrze przygotowany.

Powodzenia!

Na zakupy po telewizor. Jak wybrać dobry model LCD?
Jaki hosting najlepszy? Zestawienie najpowszechniejszych wariantów