Poniżej prezentujemy Wam kilka trików pomocnych przy obsłudze The Sims 3.

Kamera

Poruszaj kamerą, przytrzymując wciśnięty prawy przycisk myszki i poruszając myszką.

Obracaj pokrętłem myszki, aby przybliżać i oddalać widok.

Przytrzymaj wciśnięte pokrętło myszki i przesuwaj myszkę, aby zmieniać kąt oraz obrót kamery.

Strzałki    Ruch kamery
< oraz >    Obrót kamery
+ oraz –    Przybliżanie/oddalanie

Ogólne

Ctrl+Z      Cofnij
Ctrl+Y      Powtórz
Escape      Anuluj

Tryb życia

M           Podgląd mapy
I           Wyposażenie
J           Dziennik
C           Zdjęcie ekranu
V           Nagrywanie filmu
F10         Ukrywanie/przywracanie interfejsu

Sterowanie w domu

Page Up / Page Down    Piętro w górę / w dół
Home / End             Następny / Poprzedni tryb ścian
Shift Enter            Wypośrodkowanie na domu wybranego Sima

Tryb kupowania / budowania

, oraz .               Obróć trzymany obiekt
Delete / Backspace     Usuń trzymany obiekt
Narzędzie ściany: Przeciągnij z Shift  Stwórz pokój
Narzędzie podłogi: , oraz .      Obróć płytkę podłogi
Narzędzie podłogi: Ctrl+F        Tryb pełnej / ćwiartki podłogi

Porady do FIFA 2007