Dzięki liście obecności pracowników pracodawca może potwierdzić rozpoczęcie i zakończenie pracy przez osoby zatrudnione w danym dniu. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat. Czy lista obecności jest obowiązkowa? Co powinno się w niej znaleźć?

Czy lista obecności pracowników jest obligatoryjna?

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że kodeks pracy i aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku prowadzenia listy obecności w danej firmie. Jest to zwyczajowy dokument, który służy do potwierdzania obecności w pracy. Jego wprowadzenie jest prawem pracodawcy – jednak w żadnym wypadku nie ma on takiego obowiązku.

Lista obecności pracowników jest dokumentem kadrowym, dzięki któremu można potwierdzić obecność osób zatrudnionych w firmie w danym dniu. Pozwala na zarejestrowanie godziny rozpoczęcia i zakończenia przez nich pracy. Lista obecności może przybierać tradycyjną formę papierową. W takiej sytuacji pracownik składa na dokumencie swój podpis. Często występuje także w formie elektronicznej, kiedy pracownicy korzystają z kart magnetycznych.

Ewidencja czasu pracy a lista obecności pracowników

Wzór listy obecności dostępny jest na stronie internetowej https://aleo.com/pl/blog/wzory-dokumentow/lista-obecnosci-wzor-z-omowieniem/. Wystarczy na niego spojrzeć, aby zobaczyć, że różni się od ewidencji czasu pracy.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy lista obecności może zastąpić ewidencję czasu pracy jako dokument, który potwierdza przepracowane przez pracowników godziny. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Podczas gdy prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obligatoryjne, lista obecności jest dokumentem zwyczajowym.

Ewidencja czasu pracy jest o wiele bardziej szczegółowa niż zwykła lista obecności. Zawiera takie informacje jak:

 • praca w niedzielę i święta,
 • nadgodziny,
 • zwolnienia lekarskie,
 • urlopy,
 • usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Jakie informacje powinna zawierać lista obecności?

Lista obecności to dokument o wiele mniej rozbudowany niż ewidencja czasu pracy. Służy wyłącznie do ustalenia obecności pracownika w firmie w danym terminie. Na tym dokumencie kadrowym powinny znaleźć się w następujące elementy:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • obowiązujący czas pracy,
 • godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy,
 • łączna ilość przepracowanych godzin,
 • podpisy.

Lista obecności w pracy – kto musi ją wypełniać?

Firmy, które prowadzą listę obecności, łatwo mogą kontrolować, czy pracownicy terminowo stawiają się na swoich zmianach oraz rzetelnie podchodzą do wypełniania spisu. Pomimo tego że dokumenty tego typu nie są szczególnie wiarygodnie, to jednak przełożeni mogą weryfikować ich zgodność z prawdą poprzez różnego rodzaju aplikacje i programy. Każdy pracownik zobowiązany do tego przez pracodawcę, powinien skrupulatnie wypełniać listę obecności w pracy – bardzo istotne, by robił to na bieżąco.

Lista obecności to dokument kadrowy stosowany nie tylko przez niewielkie, ale i duże przedsiębiorstwa. Pomimo tego że jej prowadzenie nie jest wymagane przez przepisy prawa, pracodawcy często traktują ją jako obowiązkowy element prowadzenia działalności. Dzięki liście obecności można łatwiej i sprawnie kontrolować ewidencję czasu pracy.

Artykuł sponsorowany

3 najlepiej opłacalne zawody
Zawód tester oprogramowania - jak zdobyć wiedzę i umiejętności na kursie?