Język polski - Strona 3 z 4 - Młodzieżowy.pl

Język polski

Szlachta polska w literaturze

Szlachta polska w literaturze

Szlachta polska przedstawiona w literaturze dużej mierze poddana jest krytyce. Zdarzały się jednak wyjątki, przedstawiające szlachciców jako ludzi porządnych porządnych honorowych. Już w epoce oświecenia, Ignacy Krasicki pisał negatywnie na temat tej warstwy społecznej. W...
Zenon Ziembiewicz, postać tragicznego karierowicza

Zenon Ziembiewicz, postać tragicznego karierowicza

Zenon Ziembiewicz, bohater powieści Zofii Nałkowskiej zatytułowanej "Granica" chciał zdobyć bogactwo, wykształcenie i dobrą pracę. Pochodził ze zubożałej rodziny, co potęgowało w nim chęć zmiany życia na lepsze. Pomimo starań, jego plany ciągle się krzyżowały....
Arystotelizm – prądy, kierunki, filozofia

Arystotelizm – prądy, kierunki, filozofia

Arystotelizm to system stworzony w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa, będący przeciwstawieniem się platońskiemu idealizmowi. Arystoteles uznawał rzeczy doświadczone przy pomocy zmysłów za jedyne oczywiste. Na podstawie świadectwa zmysłów wyprowadzał wnioski ogólne (metoda indukcyjna). Stworzył...
Ateizm – prądy, kierunki, filozofia

Ateizm – prądy, kierunki, filozofia

Ateizm to pogląd odrzucający istnienie Boga i przeczący istnieniu wszelkich sił nadprzyrodzonych. Pojawił się w pismach francuskiego filozofa przyrody Paula Holbacha. W oświeceniu był to nurt bardzo rozpowszechniony ze względu na to, że uznano...
Awangarda Krakowska – prądy, kierunki, filozofia

Awangarda Krakowska – prądy, kierunki, filozofia

Poeci Awangardy Krakowskiej skupiali się wokół czasopisma "Zwrotnica", które ukazywało się w latach 1922-23 i 1926-27 w Krakowie. Teoretykiem i jednym z poetów grupy był Tadeusz Peiper. Człowiek i cywilizacja Twierdził on, że wiek XX całkowicie...
Awangarda Lubelska – prądy, kierunki, filozofia

Awangarda Lubelska – prądy, kierunki, filozofia

Awangarda Lubelska, jeden z nurtów tzw. drugiej awangardy, nawiązuje programowo do Awangardy Krakowskiej, jednak nie zrywa z tradycją literacką, przede wszystkim tradycją romantyczną. Grupa ta skupiła się wokół poety Józefa Czechowicza. Postulaty Awangardy Lubelskiej to...
Behawioryzm – prądy, kierunki, filozofia

Behawioryzm – prądy, kierunki, filozofia

Behawioryzm (ang. behaviour - zachowanie, postępowanie) to kierunek w psychologii, rozpowszechniony głównie w USA, zakładający badanie nie zjawisk psychicznych, ale postępowania człowieka w oderwaniu od aktów świadomości, nie uwzględniający czynnika społecznego w kształtowaniu psychiki...
Byronizm – prądy, kierunki, filozofia

Byronizm – prądy, kierunki, filozofia

Styl literacki Byronizm wywodzący się od angielskiego pisarza G. Byrona. George Gordon Byron (1788-1824) - wystąpił przeciw zwyczajom, normom moralnym i obyczajom arystokratycznej sfery. Mimo że jego postawa naraziła go na liczne przykrości, był...
Dadaizm – prądy, kierunki, filozofia

Dadaizm – prądy, kierunki, filozofia

Awangardowy kierunek artystyczny Dadaizm (1916-1924), związany z czasopismem "Dada", nawiązujący do dziecięcej zabawy polegającej na dowolnym, bezznaczeniowym kojarzeniu zjawisk, słów, nazw, przedmiotów zupełnie ze sobą nie spokrewnionych. Nazwa pochodzi od francuskiego słówka "dada" w języku dzieci...
Deizm – prądy, kierunki, filozofia

Deizm – prądy, kierunki, filozofia

Deizm to pogląd filozoficzny zakładający istnienie Boga - stwórcy świata, jednak nie ingerującego w bieg wydarzeń na tym świecie. Deizm to owoc racjonalizmu przeciwstawiającego się wiedzy objawionej i dogmatom wiary; deiści uznawali wagę nakazów moralnych...
Dekadentyzm – prądy, kierunki, filozofia

Dekadentyzm – prądy, kierunki, filozofia

Od francuskiego słowa "decadence" - schyłek, upadek. Dekadentyzm w sensie ogólnym to tendencje schyłkowe związane z upadkiem kultury bądź z końcem jakiejś epoki. W sensie węższym dekadentyzm był kierunkiem w literaturze francuskiej lat osiemdziesiątych...
Determinizm – prądy, kierunki, filozofia

Determinizm – prądy, kierunki, filozofia

Determinizm. H. Taine w dziele "Rasa, środowisko, moment" stwierdził, że każde zjawisko ludzkiej rzeczywistości jest uwarunkowane przez zespół czynników - oznacza to, że jest zdeterminowane, bo "determino" znaczy "ograniczam". "Determinaty" człowieka to: rasa (jakie cechy...
Doloryzm – prądy, kierunki, filozofia

Doloryzm – prądy, kierunki, filozofia

Doloryzm to nazwa utworzona od łacińskiego hymnu religijnego, popularnego w średniowieczu pt. "Stabat Mater Dolorosa..." - "Stała Matka Boleściwa...", opisującego cierpienia Matki Boskiej pod krzyżem. Patrz hasło: memento mori.
Egzystencjalizm – prądy, kierunki, filozofia

Egzystencjalizm – prądy, kierunki, filozofia

Egzystencjalizm to kierunek w filozofii ukształtowany w poł. XIX w. (S. Kierkegaard) i mający różne postacie w XX w. Nurt ten oddziałał głównie na literaturę francuską po II wojnie światowej. Przedstawiciele egzystencjalizmu (w wersji teistycznej...
Ekspresjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Ekspresjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Ekspresjonizm to kierunek w sztuce, ukształtowany w Niemczech przed I wojną światową, żywy do końca lat dwudziestych. Podstawową kategorią uczynił ekspresję (wyrazistość uczuć), mającą w sposób spotęgowany i dramatyczny oddać przeżycia wewnętrzne twórcy. Ekspresjonizm wyeksponował...
Empiryzm – prądy, kierunki, filozofia

Empiryzm – prądy, kierunki, filozofia

Empiryzm, pogląd filozoficzny uznający doświadczenie zmysłowe za jedyne źródło poznania świata. "Empiria" znaczy "doświadczenie". Prekursorem tego nurtu był angielski filozof Francis Bacon (1561-1626). Kładł on nacisk na rolę doświadczenia w procesie poznawania świata, odrzucając to...
Epikureizm – prądy, kierunki, filozofia

Epikureizm – prądy, kierunki, filozofia

Epikureizm to recka filozofia stworzona przez Epikura z Samos na przeł. IV/III w. p.n.e. Głosiła ona zasadę uznającą szczęście za główny cel dążeń człowieka, przy czym szczęście to utożsamiane było z brakiem cierpień. Pogodna...
Ewolucjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Ewolucjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Ewolucjonizm wywodził się ze scjentyzmu, przyjął założenie, że zarówno człowiek, jak i społeczeństwo są takimi samymi organizmami jak wszystko, co żyje na ziemi, i podlegają takim samym prawom; najważniejsze z nich to prawo ewolucji,...
Franciszkanizm – prądy, kierunki, filozofia

Franciszkanizm – prądy, kierunki, filozofia

Franciszkanizm to filozofia stworzona przez średniowiecznego ascetę św. Franciszka z Asyżu, wyznająca zasadę bezwzględnego ubóstwa i prostoty obyczajów. Formuła franciszkańska głosiła konieczność wyzbycia się dóbr doczesnych i zaufania Bogu w sprawach materialnych. Naturalne, proste życie...
Futuryzm – prądy, kierunki, filozofia

Futuryzm – prądy, kierunki, filozofia

Futuryzm to awangardowy kierunek literacki i artystyczny rozwijający się w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku, mający wiele wspólnego z dadaizmem. Teoretykiem tego kierunku oraz autorem futurystycznego manifestu był włoski poeta Tomasso Marinetti, który głosił idee anarchistycznego...

Pogoda

Warsaw
bezchmurnie
17.5 ° C
19.4 °
15.6 °
63 %
1.5kmh
0 %
wt
21 °
śr
25 °
czw
26 °
pt
24 °
sob
25 °

Najpopularniejsze

Najnowsze