9.4 C
Warszawa
piątek, 31 marca 2023

Język polski

Futuryzm – prądy, kierunki, filozofia

Futuryzm – prądy, kierunki, filozofia

0
Futuryzm to awangardowy kierunek literacki i artystyczny rozwijający się w pierwszym ćwierćwieczu XX wieku, mający wiele wspólnego z dadaizmem. Teoretykiem tego kierunku oraz autorem futurystycznego manifestu był włoski poeta Tomasso Marinetti, który głosił idee anarchistycznego...
Futuryzm w Polsce – prądy, kierunki, filozofia

Futuryzm w Polsce – prądy, kierunki, filozofia

0
Polscy futuryści, inaczej Awangarda Warszawska, to grupa poetycka, w skład której wchodzili: Bruno Jasieński, Stanisław Młodożeniec, Anatol Stern, Adam Ważyk, T. Czyżewski. Za prekursora polskiego futuryzmu uważa się Jerzego Jankowskiego, autora futurystycznego zbioru wierszy...
Hedonizm – prądy, kierunki, filozofia

Hedonizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Hedonizm to filozofia stworzona w starożytnej Grecji (V/IV w. p.n.e.), uznająca przyjemność za główny cel dążeń życiowych i najwyższe dobro człowieka. Natomiast warunkiem szczęścia jest unikanie cierpienia. Patrz również: Kazimierz Przerwa-Tetmajer. Lektura dodatkowa: - W. Tatarkiewicz, "Historia...
Humanizm – prądy, kierunki, filozofia

Humanizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Humanizm (łac. "humanitas" - "człowieczeństwo", "ludzkość") to prąd umysłowy renesansu, który poprzedził jakby całą epokę, był jej zwiastunem, "świtem" - jak zwykło się mówić. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na uzmysłowieniu sobie...
Charakterystyka głównej bohaterki książki pt. ‚Siłaczka’

Charakterystyka głównej bohaterki książki pt. ‘Siłaczka’

0
Główną bohaterką "Siłaczki" Stefana Żeromskiego jest Stanisława Bozowska. Ukończyła ona gimnazjum w Warszawie. Marzenia o studiach w Zurychu porzuciła na rzecz pracy wśród wiejskich dzieci. Początkowo zarabiała udzielając korepetycji jako guwernantka, a w późniejszym...
Matki i sposoby ich portretowania we fragmentach PRZEDWIOŚNIA Stefana Żeromskiego i CUDZOZIEMKI Marii Kuncewiczowej.

Matki i sposoby ich portretowania we fragmentach PRZEDWIOŚNIA Stefana Żeromskiego i CUDZOZIEMKI Marii Kuncewiczowej.

0
"Matka jest ciepłem, jest pokarmem, matka jest pełnym błogości stanem zadowolenia i bezpieczeństwa (...). Nic nie musisz zrobić aby być kochanym - miłość matki nie jest obwarowana żadnym warunkiem..." Tak pisał o matce Erich...
Idealizm – prądy, kierunki, filozofia

Idealizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Idealizm to kierunek filozoficzny, zakładający pierwotność ducha, idei, świadomości i wtórność materii, przeciwstawny materializmowi. Idea - myśl; filoz. bezpośredni przedmiot myśli (poznania), pojęcie, wyobrażenie; myśl przewodnia, twórcza; główna tendencja utworu; pomysł, koncepcja; pojęcie abstrakcyjne. Idealista -...
Impresjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Impresjonizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Impresjonim pochodzi od francuskiego słowa "impression" - wrażenie. Kierunek w malarstwie ukształtowany we Francji w drugiej poł. XIX w, mający swoje odpowiedniki w literaturze, m.in. w poezji P. Verlaine'a. Przedstawiciele impresjonizmu przedstawiali świat tak,...
Intuicjonizm – prądy, kierunki, filozofia

Intuicjonizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Intuicjonizm to teoria filozoficzna zapoczątkowana przez Bergsona (patrz hasło: Młoda Polska). Głównym narzędziem poznania świata jest intuicja i instynkt życiowy, a nie rozum. Intuicja, ponieważ jest częścią przyrody, pozwala poznawać ją od wewnątrz, a...
Irenizm – prądy, kierunki, filozofia

Irenizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Irenizm pochodzi od greckiego słowa "eirene" - "pokój". Koncepcja Erazma z Rotterdamu, dzieląca wojny na sprawiedliwe (obronne) i niesprawiedliwe (zaborcze). Erazm podkreślał ponadto niemoralność wszelkich wojen, głosił pogodną doktrynę harmonii między łaską a naturą,...
Irracjonalizm – prądy, kierunki, filozofia

Irracjonalizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Irracjonalizm to pogląd filozoficzny, głoszący, że rzeczywistość jest niedostępna poznaniu rozumowemu. Nurt ten odwołuje się do przekonań wyprowadzonych z intuicji, wiary, instynktu i tradycji. Wykształcił się pod koniec epoki oświecenia jako protest przeciw racjonalizmowi. Według...
Katastrofizm – prądy, kierunki, filozofia

Katastrofizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Katastrofizm to zespół tendencji historiozoficzno-moralistycznych związanych z przekonaniem o nieuchronnej i bliskiej katastrofie, zagrażającej współczesnemu światu. Kierunek przejawiający się w filozofii, teorii kultury i literaturze europejskiej, zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego, czerpał inspiracje teoretyczne z...
Klasycyzm – prądy, kierunki, filozofia

Klasycyzm – prądy, kierunki, filozofia

0
Klasycyzm to kierunek artystyczno-literacki, mający swoje źródła w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej). Sztuka epok późniejszych nawiązywała do tradycji antyku, wykorzystując jego wzorce. Sztuka antyku na długi czas określiła europejskie kanony piękna. Od łacińskiego słowa...
Kontrreformacja – prądy, kierunki, filozofia

Kontrreformacja – prądy, kierunki, filozofia

0
Kontrreformacja to prąd powstały w Kościele katolickim wobec zagrożenia reformacją. Działania podejmowane przez Kościół katolicki w celu przeciwstawienia się postępom różnowierstwa były następujące: powstanie Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) w celu zorganizowania kampanii antyprotestanckiej powołanie Trybunału...
Kubizm – prądy, kierunki, filozofia

Kubizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Kubizm to kierunek w malarstwie i rzeźbie zapoczątkowany w 1906 r. przez Hiszpana Pabla Picassa (1881-1973) i Francuza Georgesa Braque (1882-1963). Artyści wyciągnęli wnioski z eksperymentatorskich pomysłów P. Cezanne'a (patrz hasło: impresjonizm), który dążył do...
Manieryzm – prądy, kierunki, filozofia

Manieryzm – prądy, kierunki, filozofia

0
Manieryzm jest to jeden z nurtów renesansu, który pojawił się w drugiej poł. XVI w. Stał on w opozycji wobec renesansowego klasycyzmu. Główne założenia manieryzmu to: niezależność wobec autorytetu sztuki klasycznej (antycznej) wyeksponowanie indywidualizmu i...
Materializm dialektyczny – prądy, kierunki, filozofia

Materializm dialektyczny – prądy, kierunki, filozofia

0
Materializm dialektyczny to teoria filozoficzna stworzona przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a rozwinięta przez Włodzimierza Lenina. Twórcy tego kierunku głosili tezę o pierwotności materii i wtórności świadomości, poznanie rzeczywistości traktowali jako ciągły proces...
Mesjanizm – prądy, kierunki, filozofia

Mesjanizm – prądy, kierunki, filozofia

0
Mesjanizm to (w literaturze polskiej) przekonanie o szczególnej roli Polski i narodu polskiego w dziejach świata. Jego elementy pojawiają się w XVII wieku jako jeden ze składników sarmatyzmu, przede wszystkim wiara w misję dziejową...
Młodzi – prądy, kierunki, filozofia

Młodzi – prądy, kierunki, filozofia

0
Młodzi to ugrupowanie literacko-społeczno-kulturalne na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w, którego celem było propagowanie nowych trendów w polskiej mentalności. "Młodzi" to pozytywiści, którzy odważyli się sprzeciwić "starym" - epigonom romantyzmu. Nadrzędnymi hasłami ruchu...
Monizm przyrodniczy – prądy, kierunki, filozofia

Monizm przyrodniczy – prądy, kierunki, filozofia

0
Monizm przyrodniczy to nurt filozoficzny oświecenia zakładający jedność świata natury i ludzi, gdyż cały świat podlega tym samym prawom. Konsekwencją takiego spojrzenia jest stosowanie do badania sfery ludzkiej metod biologii i fizyki, eksperymentu i...

Pogoda

Warszawa
zachmurzenie umiarkowane
9.4 ° C
10.4 °
8.1 °
88 %
6.2kmh
75 %
pt.
14 °
sob.
9 °
niedz.
7 °
pon.
6 °
wt.
4 °
R E K L A M A

Najpopularniejsze

Najnowsze